په کندهار او هرات د کابل څخه يد طالبانو يو لوړ رتبه م&...

تاسې شاید دا خوښ کړئ