ميرې ميک مکن څوک چه طالبانو د خپل هيواد نه راايستلې...

تاسې شاید دا خوښ کړئ