د مالياتو ورکولو برېښنايي سيسټم بېرته فعال شو
د افغانستان ماليې وزارت وايی چې د برېښنايي مالياتي اظهار ليکونو وړاندې کوونکی سيسټم (e-Filling) بېرته فعال شوی. ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ