شاهين: ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د څوکۍ نه سپارل له افغانانو د مشروع حق اخستل دي
ملګرو ملتونو کې د اعتبار ليکونو د ورکولو کمېټې پرېکړه کړې چې په دې سازمان کې به د افغانستان څوکۍ او...

تاسې شاید دا خوښ کړئ