يو قطري شرکت د افغانستان په لمريزه برېښنان کې پانګونې ته چمتوالی ښودلی
قطر يو شرکت په افغانستان کې د لمريزې برېښنا د توليد په برخه کې پانګونې ته چمتوالی ښود...

تاسې شاید دا خوښ کړئ