افغانستان ته د ۳۲ ميليونه ډالرو بله کڅوړه راورسېده
د نړيوالو نغدي مرستو په لړ کې افغانستان ته د دوه دېرش ميلونه امريکايي ډا...

تاسې شاید دا خوښ کړئ