يونيسف: والدين دي د نوي تعليمي کال لپاره خپل ماشومان چمتو کړي
د افغانستان لپاره د ماشومانو نړيوالو وجهي صندق يا يونيسف له ټولو والدينو غوښتي چې د نوي تعليمي...

تاسې شاید دا خوښ کړئ