د افغانستان بانک: نړيواله ټولنه دې مرستې د بانکي سکتور له لارې تر سره کړي
افغانستتان ته د نړيوالو مرستو بله جوپه رارسېدلې ده، په همدې مهال کې د افغانستان بانک له ن...

تاسې شاید دا خوښ کړئ