کابل او تاشکند د وسپنې پټلې د تړونونو پر تصفيې خبرې کوي
يو لوړ پوړی افغان پلاوي ازبکستان ته تللی چې د کوربه هېواد چارواکو سره به د وسپنې پټلې د پخوانيو مالي تړونونو پر تصفيې او نورو ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ