يو ترکي شرکت کابل کې د سختماني توکو د توليد کارخانه جوړوي
د ترکيې يو شرکت په کابل کې د ساختماني توکو د توليد د يوې کارخانې د جوړولو لپاره چمتوالی...

تاسې شاید دا خوښ کړئ