کابل ښار کې پنځه زره کورنيو ته د پاکو اوبو رسولو په ګډون څو پروژې پيل شوې
د کابل په ښار کې د مکروريانو د استوګنو لپاره د پاکو اوبو د برابرولو موخه د او...

تاسې شاید دا خوښ کړئ