د نړيوالو مرستو په لړ کې دوه دېرش ميليونه ډالر افغانستان ته راوسېدل
افغانستان له خلکو سره د نړيوالې ټولنې د مرستو بله جوپه دوه دېرش ميلیو...

تاسې شاید دا خوښ کړئ