د ايران او افغانسان لوړ پوړو امنيتي مسئولینو غونډه کړې
د افغانستان او ايران د وسله والو قواوو لوړ پوړو قواوو په ايران کې سره غونډه کړې، ا...

تاسې شاید دا خوښ کړئ