افغانستان ته د ۳۲ ميلیونه امریکايي ډالرو مرستې بله کڅوړه راورسېده
د نړيوالو بشري مرستو په لړ کې د دوه دېرش ميليونه امريکايي ډالرو بله...

تاسې شاید دا خوښ کړئ