د کندهار له مرکزي زندان څخه ۳۵۰ زندانیان ازاد کړل شول
د کندهار له مرکزي زندان څخه ۳۵۰ زندانیان ازاد کړل شول، چي د یادو زندانیانو د ازادېدو پرمهال ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ