ځینې پخوانۍ ښځینه دولتي کارکونکې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د بدخشان د مخکیني دولت ښځینه کارکونکې وايي چې دوی پخوا ځینو دولتي ادارو کې دندې لرلې؛ ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ