افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې څلوېښت ميلونه ډالر راورسېدل
د بشري مرستو په لړ کې افغانستان ته د څلوېښت ميليونه امريکايي ډالرو نقده کڅوړه ر...

تاسې شاید دا خوښ کړئ