افغانستان کابل کې د هند د ديپلوماتيک حضور زياتېدو هرکلی کړی
هندوستان د بهرنيو چارو وزير ويلي چې کابل ته يې د ديپلوماتانو يوه ډله استولې ده، د افغان...

تاسې شاید دا خوښ کړئ