افغانستان ته د بشرپاله مرستو په لړ کې ۴۰ مېلونه نور امريکايي ډالر راورسېدل
له افغانستان سره د نړيوالو هېوادونو د نغدي بشري مرستو په دوام کې د څلوېښت مېلونه ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ