يوناما: طالبان بايد ټولو افغانانو د خونديتوب لپاره خپل مکلفيتونه تر سره کړي
د کابل په ښار کې په يو تعلیمي مرکز کې انتحاري بريد وشو، چې له امله يې لسګونو زده ک...

تاسې شاید دا خوښ کړئ