د کابل پوهنتون لسګونه محصلین د غذايي تسمم ښکار شوي
د کابل پوهنتون شا او خوا پنځوس محصلين د ډوډۍ له خوراک وروسته مسموم شوي...

تاسې شاید دا خوښ کړئ