د نړيوالو مرستو بله څلوېښت ميليوني کڅوړه افغانستان ته راورسېده
د نړيوالو مرستو په لړ کې د څلوېښت ميليونه ډالرو يوه بله کڅوړه افغانستان ته رارسې...

تاسې شاید دا خوښ کړئ