له اروپايي هېوادونو څخه د داعش لپاره د مرستو راټولولو مسئول ونيول شو
د داعش ډلې هغه غړی يې نيولی، چې د نورو هېوادونو څخه په ځانګړي ډول له اروپايي هېواد...

تاسې شاید دا خوښ کړئ