يو شيعه وګړی د مرستيال وزير په توګه وګومارل شو
د رئيس الوزراء په حکم  يو شيعه وګړی شيخ مدار علي باميانی د ښار او کور جوړونې وزارت ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ