له بهرنيو هېوادونو څخه ملي دفاع وزارت ته طبي تجهيزات او درمل راورسېدل
ملي دفاع وزارت وايي د پنځو هيوادونو څخه د دې وزارت روغتيايي چارو قوماند...

تاسې شاید دا خوښ کړئ