خوست کې يو شمېر ځوانانو سلګونو کسانو ته د وړيا زده کړو زمينه برابره کړې
خوست کې يو شمېر ځوانانو سلګونو کسانو ته د وړيا زده کړو زمينه برابره کړې...

تاسې شاید دا خوښ کړئ