پاکستان د بې ويزې ناروغانو پرمخ د تورخم دروازه بنده کړه
پاکستان د هغه سختو ناروغانو پرمخ د تورخم دروازه وتړله چې مخکې به د دواړو هېوادونو ترمنځ د شوې...

تاسې شاید دا خوښ کړئ